Nielen nežne o Nežnej

V stredu 21. 1. 2020 občianske združenie Post Bellum zorganizovalo v našej škole dejepisný workshop o Nežnej revolúcii pre tohtoročných a taktiež budúcich maturantov z dejepisu. Jeho poslaním bolo priblížiť nám – študentom dobu, ktorá bola nedemokratická a popierala ľudské, občianske a morálne hodnoty. Program sa začal o deviatej hodine krátkou prednáškou o význame združenia a vysvetlením, […]

Continue Reading

Za stopami nedávnej minulosti

Povodím rieky Váh sme sa vo štvrtok 24. 10. vybrali na dejepisnú exkurziu do Serede a Trnavy. Cestou sme míňali Trenčiansky hrad, hrad Beckov, o ktorom sa traduje, že bol postavený pre bláznivého šaša (Becka) vojvodu Štibora. Prvou zastávkou výletu bola Sereď, mesto známe nielen cukrovarmi a vodnou nádržou Kraľová, ale aj Múzeom holokaustu. Krutosť […]

Continue Reading

Tak toto neprejde – workshop z modernej histórie Slovenska

Dňa 3. apríla 2019 prišlo na naše gymnázium OZ Post Bellum s ďalším zážitkovým workshopom, tentokrát s názvom Tak toto neprejde. Workshopu sa zúčastnili naši maturanti z dejepisu a tiež niekoľko tretiakov, ktorí majú záujem o tento predmet a v budúcnosti sa mu chcú venovať. Workshop bol zameraný na obdobie komunistickej totality na našom území. […]

Continue Reading

Exkurzia do Osvienčimu a Krakowa

Dňa 16. 4. 2019 sa vybratí žiaci tretieho ročníka zúčastnili poznávacej exkurzie v Poľsku. Konkrétne sme navštívili koncentračné tábory Auschwitz – Birkenau, kde sme si oprášili vedomosti o 2. svetovej vojne, neprávosti, neľudských činoch a holokauste. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí, na ktoré sme v učebniciach doposiaľ nenatrafili. Vďaka šikovnej poľskej sprievodkyni sme mali prehliadku […]

Continue Reading

Iba sme sa narodili – tvorivý workshop plný informácií

Dňa 21. marca 2019 na našej škole prebehol zážitkový workshop s názvom „Iba sme sa narodili“. Realizovalo ho občianske združenie Post Bellum. Zúčastnilo sa ho takmer 30 našich maturantov. Na úvod sme sa dozvedeli pár základných informácii o OZ Post Bellum a jeho činnosti. Vzájomne i s pomocou školiteliek sme si objasnili kľúčové pojmy a ich súvislosti, týkajúce sa židovského obyvateľstva […]

Continue Reading

Dejepisná súťaž k storočnici vzniku Československej republiky

Dňa 26. 10. 2018 sa naši žiaci zúčastnili dejepisnej súťaže k 100. výročiu Martinskej deklarácie, ktorá sa konala pod záštitou predsedníčky ŽSK. Súťaž bola realizovaná formou písomného vedomostného testu z historických udalostí súvisiacich so vznikom Československej republiky. Naše družstvo v zložení Tomáš Zicho a Filip Kontšek sa v konkurencii veľkého počtu stredných škôl Žilinského kraja […]

Continue Reading

S archeológmi o stopách dávnej minulosti v Žilinskom kraji

V utorok 23. 10. 2018 sme sa my, budúci maturanti – dejepisári, zúčastnili zaujímavej konferencie pod názvom Archeológia – svedectvo doby, ktorá sa konala v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja.Konferenciu zorganizoval Odbor kultúry ŽSK v spolupráci s múzejnými a pamiatkovými inštitúciami. Počas viacerých pútavých prednášok sme sa oboznámili s prácou archeológa, jeho postupmi a zaujímavými […]

Continue Reading