Novinky

ocenenie

Náš učiteľ Ľubomír Konrád získal prestížne ocenenie za svoju prácu

Cenu Dionýza Ilkoviča získava každoročne jeden slovenský učiteľ za mimoriadny prínos a rozvoj žiakov v oblasti mimoškolskej a krúžkovej činnosti nad rámec vyučovania.
Blahoželáme tohtoročnému víťazovi, nášmu učiteľovi fyziky a matematiky, pánu Ľubomírovi Konrádovi! Viac...

Rada rodičov

Vedenie Gymnázia, Veľká okružná 22 pozýva rodičov na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 3. decembra 2018.
Forma: podľa dohody s triednym učiteľom, konzultačné alebo spoločné stretnutia. Rozpis učební nájdu rodičia na dverách budovy.

Zúčastnite sa Vianočného turnaja vo volejbale

Bližšie informácie a podmienky prihlásenia na stránke.

Výchovná poradkyňa štvrtákom: pokyny na vypisovanie prihlášky

Pri vypĺňaní prihlášky na vysokú školu postupujte podľa týchto pokynov.

Beh 17. novembra

Našu školu reprezentovalo v 52. ročníku Behu 17. novembra 16 žiakov. Dosiahli veľmi pekné výsledky. Viac...

Tretie miesto na Majstrovstvách okresu

Naše dievčatá obsadili na Majstrovstvách okresu v badmintone pekné tretie miesto. Viac...

Imatrikulácie očami študentov

Pred piatkom 26. októbra sa v nejedných prváckych očiach objavila neistota a otázka, čo asi zažijú v tento osudný deň. Anna Gocoliaková z II.D sa s nami podelila o svoje pozorovanie školských imatrikulácií. Viac...

Smelo na cesty

Štatistiky dopravnej nehodovosti sú každý rok alarmujúce. Aj preto sa žiačky našej školy zúčastnili workshopu Smelo na cesty, konaného pod záštitou županky Žilinského samosprávneho kraja. Cieľovou skupinou tejto akcie boli slovenskí a českí stredoškoláci. Viac...

Voľné pracovné miesto - upratovačka

Riaditeľka Gymnázia, Veľká okružná 22, Žilina prijme do pracovného pomeru upratovača/upratovačku.