OZNAMY

Úradné hodiny na vybavovanie ISIC a ISIC známok:
Utorok 03.07.2018 od 9:00 hod. do 11:00 hod.
Utorok 10.07.2018 od 9:00 hod. do 11:00 hod.
Utorok 24.07.2018 od 9:00 hod. do 11:00 hod.
Utorok 31.07.2018 od 9:00 hod. do 11:00 hod.
Od 20.08.2018 do 31.08.2018 každý pracovný deň od 9:00 hod. do 11:00 hod.

Úradné hodiny počas letných prázdnin:
03. 07. 2018 od 9:00 do 11:00 hod.
10. 07. 2018 od 9:00 do 11:00 hod.
17. 07. 2018 od 9:00 do 11:00 hod.
24. 07. 2018 od 9:00 do 11:00 hod.
31. 07. 2018 od 9:00 do 11:00 hod.
07. 08. 2018 od 9:00 do 11:00 hod.
od 14. 08. 2018 do 31. 08. 2018 každý pracovný deň od 9:00 do 11:00 hod..

Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka na šk. rok 2018/2019.

NOVINKY

V dňoch 28.5. – 1.6.2018 sa za účasti 115 súťažiacich z 23 európskych krajín konala v Moskve Európska fyzikálna olympiáda (EuPhO). Členom slovenskej výpravy bol aj náš úspešný žiak Šimon Pajger. Súťažiaci riešili počas olympiády tri náročné teoretické úlohy a jednu úlohu experimentálnu. Po opravách a moderáciách riešení sa spomedzi našich reprezentantov umiestnil najlepšie práve Šimon, ktorý získal bronzovú medailu!