NOVINKY

Vzácna návšteva prezidenta SR

Dňa 12. 9. 2018 sme na pôde nášho gymnázia srdečne privítali vzácneho hosťa - prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ktorý nás poctil svojou návštevou v spoločnosti pani županky Eriky Jurinovej. Pán prezident si vybral práve naše gymnázium, ktoré patrí k tým najlepším v žilinskom kraji. Účelom návštevy pána prezidenta bolo oboznámiť sa so súčasným stavom školstva, konkrétne na našom gymnáziu a diskutovať o pálčivých problémoch, s ktorými školy, ako aj naše gymnázium, zápasia. Rokovanie s členkami vedenia školy a zástupcami z radov pedagógov sa nieslo v duchu „Vráťme úctu vzdelaniu“. Prioritou pána prezidenta však bolo stretnutie sa s mladými ľuďmi - našimi tretiakmi a štvrtákmi, ktorým porozprával zážitky a skúsenosti z vlastného života a následne poskytol žiakom priestor na otázky a otvorenú diskusiu. Na záver vyjadril prosbu, aby sa všetci študenti, ktorí sa rozhodnú študovať na vysokej škole v zahraničí, vrátili naspäť na Slovensko a pomohli tak našej krajine v napredovaní v rámci EÚ. Ako sám povedal na svojom oficiálnom FB profile „... videl som v Žiline aj veľa pozitívnych vecí. Vynikajúcich pedagógov a študentov gymnázia Veľká okružná ..” Ďakujeme!
Zároveň chceme veľmi poďakovať všetkým pedagógom, pracovníkom a žiakom, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení a príprave tohto významného dňa.
členky vedenia školy
Fotogaléria

OZNAMY
POZOR! Národná fotografická súťaž!
Ak vieš prostredníctvom fotoaparátu zaznamenať, ako klimatické zmeny vplývajú na životné prostredie a kvalitu nášho života, alebo akými činnosťami a aktivitami vieme ich dopad zmierniť alebo zvrátiť, pozri na http://ocamideti.sazp.sk. V prípade záujmu kontaktuj p. uč. M. Knutelskú (koordinátor environmentálnej výchovy).
Termín ukončenia: 31. 10. 2018.

Pri príležitosti 100-ročnice našej školy sa v novembri uskutoční slávnostná akadémia. Žiaci, ktorí sa chcú zúčastniť tejto výnimočnej akcie ako účinkujúci, hláste sa u pani Mgr. Martinčekovej (učebňa 12).
Tešíme sa na Vás.

Štipendiá
Voľné pracovné miesto - jedáleň.
Záujmové vzdelávanie - ponuka krúžkov
Informácie pre stravníkov školskej jedálne

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania