Novinky

pozvánka na DK

Zakladáme Debatný klub. Pridáte sa?

Z iniciatívy žiaka Richarda Tomku a Mgr. Anny Trenčanovej vzniká v našej škole nový Debatný klub, ktorý má ambície zapájať sa do širších debatných aktivít nielen v rámci školy. Viac...

Aktuálne informácie pre tretiakov

Do časti Voliteľné predmety sme pridali ponuku voliteľných predmetov pre školský rok 2019/20. Vyplnenú prihlášku odovzdávajú žiaci III. ročníka triednemu učiteľovi najneskôr do 8. 2. 2018.

Vianočný turnaj vo volejbale

V decembri si to v už tradičnom školskom volejbalovom turnaji "rozdalo" 16 tímov zastupujúcich takmer všetky triedy našej školy i učiteľský zbor. Víťazným tímom sa stal tím BovineSpongiformeEncephalopathie zo IV. A. Viac...

Ponuka odborných súťaží

V časti Výchovné poradenstvo nájdu žiaci novú ponuku súťaží odborných zručností. Zoznam priebežne dopĺňame.