Krajské kolo Fyzikálnej olympiády

Dňa 6.2.2019 sa v našej škole konalo krajské kolo jubilejného 60. ročníka Fyzikálnej olympiády v kategórii A. Na 2. mieste sa umiestnila žiačka IV. B Mária Polačková, ktorá zároveň postupuje na celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády. Toto sa uskutoční v apríli v Trenčíne.

Srdečne blahoželáme a držíme palce na celoštátnom kole.