Matematická olympiáda, kategória A

Dňa 11. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo matematickej olympiády v kategórii A. Súťažné úlohy riešilo päť žiakov z III. B a štyria žiaci zo IV. B triedy. Do krajského kola postupujú štyria úspešní riešitelia (t. j. získali minimálne 10 bodov).

Výsledky školského kola:
1. miesto - Adam Struharňanský, IV. B (14 bodov)
1. miesto - Filip Kučerák, III. B (14 bodov)
3. miesto - Dominik Melkovič, IV. B (13 bodov)
4. miesto - Lukáš Málik, III. B (11 bodov)

Gratulujeme a držíme palce v krajskom kole. (SF)