Olympiáda v španielskom jazyku

Celoštátne kolo
V dňoch 20.- 21. marca 2018 žiačka Karin Kopasová z II.E. úspešne reprezentovala našu školu na celoslovenskom kole Olympiády v španielskom jazyku v Bratislave, kde obsadila vo svojej kategórii druhé miesto.
Krajské kolo
Dňa 12. februára 2018 žiačky Karin Kopasová z II.E. a Miroslava Hrabovská zo IV.C. úspešne reprezentovali našu školu na krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku v Trstenej, kde obsadili vo svojich kategóriách prvé resp. tretie miesto.
Gratulujeme!
Školské kolo
23. 11. 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku. Do súťaže sa zapojilo 13 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.
Výsledky:
Kategória 2A (1. a 2. ročník)
1. miesto: Karin Kopasová (II.E)
2. miesto: Kristína Bachratá (I.D)
3. miesto: Natália Zajacová (II.E)

Kategória 2B (3. a 4. ročník)
1. miesto: Miroslava Hrabovská (IV.C)
2. miesto: Romana Bolčeková (III.C)
3. miesto: Zuzana Fedorová (III.C)

Víťazom gratulujeme!