Matematická súťaž Náboj

V matematickej súťaži Náboj sa náš seniorsky tím umiestnil v celoslovenskom rebríčku na výbornom 11. mieste spomedzi 123 súťažných tímov.
O tento výsledok sa zaslúžili Šimon Pajger, Andrej Palúch, Miroslav Šoška zo IV.B v spolupráci
s Dominikom Melkovičom a Adamom Struharňanským z III.B.
Náboj je súťažou, v ktorej sa súťažné tímy počas dvoch hodín snažia vyriešiť čo najviac príkladov. Tie si mnohokrát vyžadujú matematickú intuíciu, nadhľad, ale i riadnu dávku zručnosti v počítaní a práci s číslami či geometrickými útvarmi. Súťaž prebehla v piatok 23. 3. 2018 v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline v Bratislave. Súťaž s rovnakými príkladmi riešili paralelne päťčlenné družstvá v ôsmich európskych krajinách (SR, ČR, PL, HU, AT, DE, GB, RO). Na Slovensku ju organizačne zastrešili študenti FMFI UK v Bratislave a občianske združenie Trojsten.
Našu školu reprezentovali aj dva juniorské tímy. Tím A tvorili Kristína Glončáková, Slavomír Hruška, Timotej Melkovič a Marek Skupeň z I.D triedy a Peter Maršalík z II.E triedy. Tím B tvorili žiaci I.B triedy: Ľubomír Bača, Ján Fridrich, Jakub Haluška, Samuel Vyletel a Michal Zeman.
Oba tímy sa umiestnili v prvej polovici súťažiacich. Ďakujeme členom oboch tímov za ich záujem o matematiku.
JP