Stromy rastú aj na Festivale vedy a techniky

V piatok 20. 10. 2017 sa v priestoroch Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline uskutočnilo krajské kolo Festivalu vedy a techniky. Toto výnimočné podujatie každoročne organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Našu školu reprezentoval Filip Kučerák z II. B. So svojou aplikáciou Trevo, softvérom simulujúcim evolúciu stromov, zaujal odbornú porotu aj informaticky orientovaných účastníkov podujatia. Aplikácia Trevo (skrátene Tree Evolution) využíva genetický algoritmus na vývoj niekoľkých generácií stromov na základe procesov kríženia a mutácie. Filip prezentoval svoj projekt vo forme vedeckého posteru, kde zachytil vývoj celej aplikácie, jej teoretický základ, pozorovania, ku ktorým dospel, ako aj možné využitie aplikácie v podobne orientovaných projektoch.
Filipov projekt je jedným z desiatich projektov, ktoré odborná porota vybrala ako postupujúce na celoslovenské finále Festivalu vedy a techniky.
Filipovi blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom kole tejto vedeckej súťaže.
Jana Pekárová