OSLAVA DŇA UČITEĽOV V BYTČI

V priestoroch Sobášneho paláca v Bytči dňa 06. apríla 2018 odovzdala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová slávnostné ocenenie 33 stredoškolským pedagógom pri príležitosti Dňa učiteľov. „Ocenenie je pocta tým, ktorí robia svoju prácu naplno a častokrát aj nad rámec svojich povinností,” povedala Jurinová.
Medzi ocenených pedagógov patrila aj pani Mgr. Silvia Ftorková.
Pod vedením pani Ftorkovej žiaci dosahujú vynikajúce výsledky na krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach.
Pani Ftorková patrí medzi pedagógov, ktorí vykonávajú svoju prácu s veľkým nasadením.