Akcie v marci 2019

  • 12. – 14. 3. 2019 – externá časť maturitných skúšok
  • 15. 3. 2019 – Chemická olympiáda kategórie B (školské kolo)
  • 18. – 22. 3. 2019 – anketa ESPAD: európsky prieskum o alkohole a ostatných drogách pre žiakov stredných škôl
  • 25. 3. 2019 – Deň učiteľov, v dňoch 25. a 28. 3. 2019 akcia ŽŠR – Dnes učíme my
  • 27. 3. a 29. 3. 2019 – Prednáška Pravda o drogách pre žiakov 1. – 3. ročníka