Debatný klub GVOZA

Súťažná debata je súťažná vzdelávacia aktivita, kedy sa proti sebe postavia dve strany, reprezentujúce opačný názor na danú tézu a ich úlohou je presvedčiť rozhodcov, ktorá strana má pravdu. Nemôžu si však vybrať, ktorú stranu budú reprezentovať.

Debatné tézy môžu byť napríklad z oblasti:

  • politiky („Občianska neposlušnosť nepatrí do demokracie.“)
  • ekonómie („Európska únia by mala zaviesť daň z finančných transakcií.“)
  • vedy a techniky („Verejné inštitúcie by mali používať softvér s otvoreným zdrojovým kódom.“)
  • etiky („Umenie, ktoré zosmiešňuje vieru alebo náboženstvo by malo byť zakázané.“)
  • športu („Športovci, ktorí berú v súčasnosti zakázané podporné látky na výkon, by mali súťažiť v samostatnej lige.“)

(Zdroj vzorov debatných téz: sda.sk)

Debata učí človeka kriticky myslieť, správne argumentovať, verejne vystupovať, ale zároveň je to aj zábava.

Debatný klub GVOZA je registrovaný v Slovenskej debatnej asociácii a v súčasnosti pôsobí pod vedením Mgr. Anny Trenčanovej a Richarda Tomku.

Nášho stretnutia sa môže zúčastniť ktokoľvek, a to aj nečlen/ka debatného klubu. Pokiaľ sa však rozhodnete, že chcete do klubu vstúpiť mimo oficiálneho obdobia prihlasovania sa, stačí nám to povedať, prípadne nás kontaktovať cez email dkgvoza@gmail.com alebo facebook @dkgvoza.