Ocenenie ku Dňu učiteľov

Naše úspechy Život v škole

Dňa 4. apríla 2019 sa v Dolnom Kubíne pri príležitosti Dňa učiteľov konalo slávnostné odovzdávanie ocenení pedagogickým zamestnancom.

Jedným z ocenených bol aj náš kolega a učiteľ PaedDr. Ľ. Konrád, ktorý si prevzal ocenenie z rúk generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mária Schrenkela.

Náš učiteľ s kyticou a diplomom
Náš učiteľ získal ocenenie

Pánovi Konrádovi patrí naše poďakovanie za dlhoročnú obetavú prácu s mladými ľuďmi v oblasti fyziky a matematiky. Ďakujeme.