Iba sme sa narodili – tvorivý workshop plný informácií

Aktivity v škole Život v škole

Dňa 21. marca 2019 na našej škole prebehol zážitkový workshop s názvom „Iba sme sa narodili“. Realizovalo ho občianske združenie Post Bellum. Zúčastnilo sa ho takmer 30 našich maturantov.

Na úvod sme sa dozvedeli pár základných informácii o OZ Post Bellum a jeho činnosti. Vzájomne i s pomocou školiteliek sme si objasnili kľúčové pojmy a ich súvislosti, týkajúce sa židovského obyvateľstva v medzivojnovom období, počas druhej svetovej vojny i po nej, xenofóbie a antisemitizmu.

Napokon sme v triede vytvorili imaginárnu slovenskú obec. Niekoľko z nás sa na chvíľu stalo židovskými obyvateľmi; dostali sme do rúk skutočné príbehy ľudí, ktorí prežili túto neľahkú časť našich dejín a zoznámili sme sa s ich osudmi pred vojnou, počas nej i po nej. Následne sme, označení Dávidovými hviezdami, stručne odprezentovali „svoj“ životný príbeh ostatným žiakom.

Druhá polovica triedy sa stala novinármi, sledujúcimi dejiny Slovenska a osudy jeho židovských obyvateľov z rôznych pohľadov; pred vojnou, počas vojny i dnešnými očami. Výsledkom našej práce boli reportáže a články, ktoré sme napokon vzájomne porovnali, čo nám všetkým umožnilo pohľad na históriu z rôznych strán.

Dôležitým posolstvom workshopu OZ Post Bellum nebolo len opäť nás oboznámiť s dôležitými okamihmi našej histórie, ale aj podotknúť, aká tenká čiara oddeľuje pravdivé a nepravdivé fakty a aká nebezpečná môže byť propaganda a manipulácia. Mali sme možnosť pozrieť sa na našu históriu aj inak ako cez učebnice dejepisu, a tak si každý z nás, aj keď možno nevedome, odniesol trochu iný pohľad na naše dejiny.

Tatiana Piliarová