iBobor alebo informatika pre každého

Aktivity v škole Život v škole

Informatické súťaže, ktoré nie sú podmienené hlbokým vzťahom k matematike a programovaniu vo voľnom čase, by sme mohli zrátať na prstoch jednej ruky. Súťaž iBobor je jednou z nich, súťažou, ktorá dáva priestor každému žiakovi. Oblasti súťaže pokrývajú fakty z informatiky, algoritmizáciu a programovanie, využitie IKT v bežnom živote, porozumenie a spracovanie informácií, riešenie praktických a technických otázok súvisiacich s technológiami a napokon i matematické základy informatiky.

Súťaže sa už niekoľko rokov za sebou zúčastňujú i naši žiaci. Prebieha v stanovený deň on-line, kedy žiaci istej vekovej kategórie z celého Slovenska riešia po dobu 45 minút 15 rovnakých otázok. V našej škole sme súťažili v kategóriách Juniori (1. a 2. ročník SŠ) a Seniori (3. a 4. ročník SŠ).

Z 26 riešiteľov súťaže bolo napokon úspešných až 23 riešiteľov. Hojné zastúpenie mali najmä druhácke triedy, z každej triedy mali svojich zástupcov chlapci aj dievčatá.

Víťazi kategórie Juniori

V kategórii Juniori súťažilo na Slovensku 7 185 súťažiacich, v našej škole 25 žiakov. Úspešnými bolo 22 súťažiacich. Poradie víťazov:

V škole Celkovo Meno a priezvisko Trieda Počet bodov Percentil úspešnosti
1. 105. – 149. Timotej Melkovič II. D 76 bodov 99. percentil
2. 150. – 157. Miroslav Mažgut II. B 75 bodov 98. percentil
3. 158. – 186. Nikola Verbová I. B 74,67 bodov 98. percentil

Víťaz kategórie Seniori

V kategórii Seniori súťažilo na Slovensku 4 086 súťažiacich, v našej škole 2 žiaci. Úspešným bol 1súťažiaci.

V škole Celkovo Meno a priezvisko Trieda Počet bodov Percentil úspešnosti
1. 72. – 110. Adam Struharňanský IV. B 73,34 bodov 98. percentil

Každý úspešný riešiteľ získa drobnú vecnú cenu od sponzorov súťaže. V tomto školskom roku ďakujeme za podporu týmto spoločnostiam

  • Siemens Slovensko,
  • Premio Pneustyle,
  • kníhkupectvu Artforum
  • a spoločnosti Globesy.