Tvorivá dielňa Design thinking pre našich školských bádateľov

Aktivity v škole Život v škole

Dňa 30. januára sa v našej škole uskutočnilo ojedinelé pracovné stretnutie – tvorivá dielňa zameraná na Design thinking. Táto metóda sa dobre uplatní v situáciách, keď sa človek s dobrým nápadom a schopnosťami snaží pretaviť svoje myšlienky do praktického, použiteľného produktu prospešného pre komunitu, v ktorej žije. Aktivity sa zúčastnilo 15 žiakov z rôznych tried. Ich výber nebol náhodný – títo žiaci už niekoľko týždňov pracujú na vlastnom výskumnom projekte, skúmajú rôzne zdroje literatúry a navrhujú spôsoby, akými riešiť nimi zvolený problém.

Mladí bádatelia z našej školy sa tentokrát pozreli na svoj problém z celkom iného uhlu pohľadu. V rolovej hre presviedčali lektorov predstavujúcich nádejných investorov o silných stránkach svojich riešení, diskutovali o slabých miestach a spoločne navrhovali vylepšenia.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Workshop viedli lektori organizácie LEAF, ktorá podporuje šikovných mladých ľudí s dobrými nápadmi. Tešíme sa, že práve takých máme neustále možnosť objavovať na našej škole.

Jana Pekárová