Pre štvrtákov: zažite svoj Deň otvorených dverí

Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa Mgr. Marianna Barillová informuje o dňoch otvorených dverí na slovenských univerzitách. Informácie budeme pridávať postupne podľa termínov a ponúk jednotlivých fakúlt.

Február 2018

 • Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pozýva študentov Vašej strednej školy na Deň otvorených dverí dňa 8. februára 2019
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie ponúka Týždeň otvorených dverí od 28. januára 2019 do 1. februára 2019, viac informácií
 • Deň otvorených dverí na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity dňa 5. februára 2019 od 10:00 v aule A3, v hlavnej budove rektorátu, viac informácií
 • Deň otvorených dverí Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici dňa 13. februára 2019 od 9:30 do 14:00
 • Deň otvorených dverí na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity dňa 5. 2. 2018 od 10:00 v aule A3, v hlavnej budove rektorátu, viac informácií.

Január 2018

 • Kam na vysokú – 4. ročník výstavy pre žiakov končiacich stredoškolské štúdium, prezentácie a interaktívne ukážky vysokých škôl a zamestnávateľov, individuálne alebo skupinové kariérové poradenstvo, možnosti komunikácie pri informačných stánkoch – 31. januára 2019 od 9:00 do 14:00 v hoteli Slovakia

December 2018

 • Deň otvorených dverí Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave dňa 14. 12. 2018 (piatok) o 8:45 na FIIT, program
 • FRIday 2018 dňa 7. decembra od 09:00 h. v miestnosti RC009 na Fakulte riadenia a informatiky (FRI) Žilinskej univerzity v Žiline – podujatie plné praktických workshopov a informácií o možnostiach štúdia na FRI UNIZA. Preto je podujatie určené najmä pre žiakov stredných škôl v končiacom alebo predposlednom ročníku. Okrem workshopov sú pripravené ukážky trendov v IT a manažmente, ktoré si môžu žiaci aj vyskúšať, prehliadka počítačových laboratórií i ukážky študentských prác. Viac informácií.
 • Interstudy: informačné stretnutie o možnostiach štúdia v Dánsku, 12. 12. 2018 od 15:30, viac informácií.
 • Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Sládkovičova 21, pozýva na Deň otvorených dverí 6. decembra 2018 od 10:00. Prezentácie a praktické ukážky činností študentov jednotlivých študijných odborov: fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť, ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.
 • Deň otvorených dverí na Akadémii policajného zboru v Bratislave bude 12. decembra 2018 od 9:30, podrobný program.

November 2018

 • Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí v pondelok 26. novembra do Bratislavy, zameranie Medzinárodné vzťahy, public relations a politika, viac informácií.
 • StudyFest 2018 – spoločná prezentácia zahraničných vysokých škôl, 10. novembra v Bratislave a 11. novembra v Košiciach, viac informácií na webstránke podujatia.
 • Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí v piatok 9. novembra 2018 od 9.00 do 13.00.
 • Deň otvorených dverí na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a príprava stredoškolákov (záujemcov o štúdium) na prijímaciu skúšku prebieha v utorok 13. 11. 2018.
 • Celouniverzitný Deň otvorených dverí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: v stredu 7. 11. 2018 od 9.30 do 14.00 hod.

Október 2018

 • Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: streda 24. 10. 2018.
 • Vysoká škola manažmentu, City University, Trenčín: štvrtok 25. 10. 2018 od 10:00 do 15:00 hod v Trenčíne a v Bratislave, v rámci DOD prednášky amerických lektorov v angličtine.
 • Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava: štvrtok 25. október 2018 od 9:00 do 17:00 hod. vo všetkých troch budovách VŠVU, viac informácií.
 • Gaudeamus v Česku: európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania v Brne: 23. – 26. 10. 2018, viac informácií.