Výchovná poradkyňa: štúdium energetiky na Žilinskej univerzite

Výchovné poradenstvo Život v škole

Výchovná poradkyňa dáva do vašej pozornosti študijný program „Energetická a environmentálna technika„, ktorý má na Žilinskej univerzite v Žiline dlhodobú tradíciu. Dôkazom kvality a odbornosti je úzka spolupráca univerzity s významnými podnikmi z oblasti energetiky a strojárenstva v rámci Slovenska, Európy ale aj Severnej Ameriky. Veľmi dôležitým faktorom je aj vysoká uplatniteľnosť absolventov tohto odboru na Slovenskom, ale aj zahraničnom trhu práce. Niektoré odporúčania absolventov tohto študijného programu nájdete v tomto článku: https://zilina.dnes24.sk/uvazujete-nad-univerzitou-vdaka-tejto-skole-nebudete-mat-v-buducnosti-nudzu-o-pracu-171398)

Prečo študovať energetiku?

  • trvale udržateľný rozvoj spoločnosti vyžaduje rozumné využívanie zdrojov energie pri zvyšujúcej sa spotrebe elektrickej a tepelnej energie
  • študenti odboru získajú teoretické znalosti a praktické skúsenosti, čo im zvýši šance pre získanie kvalifikovaného zamestnania
  • neustály vývoj energetiky si vyžaduje stále nových odborníkov, čím sa naši absolventi dostávajú do výhodnejšej pozície a rastie po nich dopyt
  • absolventi môžu ďalej rozširovať svoje odborné skúsenosti na doktorskom štúdiu

Absolvent štúdia sa v praxi uplatní v oblasti projektovania a prevádzkovania vykurovacích, vetracích a plynárenských systémov. Taktiež môže pracovať v oblastiach, kde sa riešia problematika znižovania energetickej náročnosti technologických procesov, hospodárnejšieho využívania tepelnej energie, využívania obnoviteľných zdrojov energie a taktiež vypracovania energetických auditov.

Bližšie informácie nájdete na stránke: http://studujket.sk/ alebo v nasledovnom videu: https://youtu.be/BMjD8RzsP2o

Prihlášku je možné zaslať do 31. 5. 2020.