Oznam o dočasnom voľnom pracovnom mieste: upratovačka

Oznamy vedenia školy

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina prijme do pracovného pomeru počas zastupovania dočasnej práceneschopnosti upratovačku / upratovača s nástupom ihneď.

Požiadavky na zamestnanca:

  • minimálne ukončené základné vzdelanie,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • dôslednosť,
  • zodpovednosť, svedomitý a iniciatívny prístup k práci.

Pracovný pomer: na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Pracovný čas: 37,50 hod. týždenne, pracovná doba od 12:00 hod. do 20:00 hod.

Platové podmienky: Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa odpracovaných rokov (Platová trieda jeden od 572,00 EUR do 686,50 EUR).

Náplň práce:

  • upratovanie priestorov školy a jej priľahlých častí.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR.

Žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi je potrebné zastať e-mailom na adresu gvoza@gvoza.sk, alebo doručiť na adresu Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania, alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať.