Zúčastnite sa prieskumu Žilinského samosprávneho kraja

Aktivity v škole Život v škole

Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy vás vyzýva zapojiť sa do anonymného dotazníka zameraného na zistenie spokojnosti so službami, ktoré máte k dispozícii v škole a v školskej jedálni.

Vyjadrite svoj názor a ovplyvnite tak kvalitu služieb v týchto inštitúciach.