Deň polície

Aktivity v škole Život v škole

Dňa 12. 9. 2019 sa žiaci lll. C a lV. C triedy zúčastnili akcie Deň polície priamo v žilinských uliciach. Každý rok sa uskutočňuje v inom kraji Slovenska. Rok 2019 pripadol Žilinskému kraju. Prezreli sme si zaujímavé ukážky policajnej práce, ako napríklad výjazd jednotky rýchleho nasadenia a prácu psovodov. Súčasťou akcie bola aj prehliadka športového klubu polície. Mohli sme sa stretnúť s Borisom Valábikom, bývalým slovenským profesionálnym hokejistom, dnes pôsobiacim v Policajnom zbore. Ďalšou osobnosťou podujatia bol slovenský olympijský vodnoslalomársky reprezentant Ladislav Škantár. Skvelú atmosféru doplnil aj Tomáš Bezdeda s kapelou či Martin Harich.

Z podujatia

Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou tohto vydareného podujatia. Zároveň by sme chceli poďakovať pani profesorke Barillovej a Zerole za organizáciu tejto akcie.

Alexandra Ondrušová, lll. C