Novinky

  • Úradné hodiny počas letných prázdnin sú každú stredu v čase od 9:00 do 11:00 hod.
  • Postup pre rodičov, ako dieťaťu predĺžiť známku ISIC
  • Žiaci štvrtého ročníka, ktorí si neprevzali kultúrne poukazy, tak môžu urobiť počas letných prázdnin v kancelárii školy počas úradných hodín.