Postup pri vyplnení a podaní prihlášky na VŠ

Všeobecné informácie Aktuálne tlačivo prihlášky na VŠ si zakúpite v papiernictve: „Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárskeho – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhy stupeň v jednom celku.“ Prihlášky si žiaci vyplňujú sami. Termíny podania prihlášok na konkrétnu fakultu si sleduje každý žiak individuálne. Prihlášku treba podať ako doporučený list. Na prihláške sa skontrolujú osobné údaje, známky, […]

Continue Reading

Návšteva z Ministerstva školstva

Dňa 11. februára 2019 sme na pôde našej školy privítali delegáciu Ministerstva školstva SR, ktorú tvorili štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová a generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Marek Moška. Cieľom návštevy bolo informovať žiakov maturitného ročníka o možnosti štúdia so štipendiom na univerzitách v Ruskej federácii.Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo vzdelávania a vedy Ruskej federácie uzavreli v […]

Continue Reading

Pre štvrtákov: zažite svoj Deň otvorených dverí

Výchovná poradkyňa Mgr. Marianna Barillová informuje o dňoch otvorených dverí na slovenských univerzitách. Informácie budeme pridávať postupne podľa termínov a ponúk jednotlivých fakúlt. Február 2018 Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pozýva študentov Vašej strednej školy na Deň otvorených dverí dňa 8. februára 2019 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie ponúka Týždeň […]

Continue Reading