Dve medaily z Majstrovstiev Slovenska pre orientačné bežkyne

Družstvo dievčat a M. Ondrejka za chlapcov postúpili až na Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu stredných škôl, ktoré sa konali v Turčianskych Tepliciach. 10. júna 2019 sa konala súťaž jednotlivcov. V kategórii dievčat sa G. Trepáčová umiestnila na 11., N. Straková na 17., K. Kostelná na 19. a L. Dubeňová na 33. mieste. Z tejto súťaže sa čas […]

Continue Reading

Medailové umiestnenia orientačných bežcov v okresnom aj krajskom kole stredných škôl

Prvýkrát v histórii našej školy štartovalo na okresných a krajských pretekoch orientačného behu družstvo dievčat aj chlapcov. Niežeby sa orientačnému behu venovalo toľko žiakov, ale tento rok sme motivovali dobrých atlétov, aby skúsili aj takýto druh behu. Absolvovali zopár tréningov aj s mapou a buzolou a ich snaha priniesla výsledky. Okresné kolo sa konalo 15. […]

Continue Reading

SUDOKU: Liga žiakov a mládeže

Súťaž v riešení sudoku organizuje Centrum voľného času v Žiline a je určená pre žiakov škôl mesta Žilina. Z našej školy sa začiatkom školského roka prihlásili siedmi žiaci prvých ročníkov. Celkovo prebehlo 9 kôl, v každom mesiaci september – máj jedno kolo. V kategórii II súťažilo 42 žiakov, z toho naši žiaci obsadili: 1. miesto […]

Continue Reading

Chemická olympiáda

Tento rok mala naša škola svojich zástupcov v chemickej olympiáde na krajských kolách kategórie C (určenej pre prvákov), ale aj kategórie B (určenej pre druhákov). Z prvákov nás úspešne reprezentovali koncom mája dvaja šikovní chemici z I.B, Romana Vaščáková a Samuel Halúska, ktorí si otestovali okrem teoretických vedomostí v tohtoročnej praktickej časti aj neizotermickú kryštalizáciu. Z druhákov nás úspešne reprezentovali […]

Continue Reading

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády

Dňa 15. 5. 2019 sa v Ružomberku konalo krajské kolo 60. ročníka Fyzikálnej olympiády pre kategórie B, C a D. Naša škola mala zastúpenie v kategóriách C a D, pričom naši žiaci dosiahli nasledujúce vynikajúce výsledky: kat. C Jakub Haluška – 2. miesto Kristína Glončáková – 5. miesto kat. D Maximilián Maliar – 2. miesto […]

Continue Reading

Krajské kolo vo volejbale študentiek stredných škôl

V utorok 30. 4. 2019 naše dievčatá vybojovali zlato na Krajskom kole vo volejbale študentiek stredných škôl. V Liptovskom Mikuláši si poradili so štvoricou najlepších škôl kraja (Čadca, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Martin) pomerne hladko, bez straty setu. Zaslúžili si postup na Majstrovstvá Slovenska, ktorých sa zúčastnia v dňoch 9. – 10. 5. 2019 v Trnave, […]

Continue Reading

Krajské kolo súťaže Prezentiáda

V česko-slovenskej súťaži prezentačných zručností Prezentiáda si môžu dvoj- alebo trojčlenné tímy žiakov základných a stredných škôl vybrať jednu z dvoch tém pre svoju prezentáciu. V stredoškolskej kategórii boli tento rok na výber témy Život nie je fér a Tá dnešná mládež. Úlohou súťažných tímov je pripraviť atraktívnu a obsahovo bohatú prezentáciu na vybranú tému. […]

Continue Reading

Krajské kolo súťaže Vansovej Lomnička

Gratulujeme Terézii Ševčíkovej z I. A k 1. miestu v krajskom kole 52. ročníka súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien a dievčat Vansovej Lomnička v kategórii poézia, ktoré sa konalo dňa 6. apríla v Žiline. Krajské kolo predstavuje najvyššie ocenenie v kategórii mládeže do 18 rokov, celoštátne kolá sa realizujú len pre starších súťažiacich. Terke prajeme veľa úspechov […]

Continue Reading