Školská odborná konferencia Š. O. K.

Je veda odpoveďou na problémy ľudstva? A je vôbec v našej moci ovplyvniť svet okolo nás? Trinásť mladých ľudí, žiakov I. – III. ročníka našej školy, sa počas tohto školského roka snažilo pomocou dlhodobého výskumu prispieť do mozaiky poznania sveta. Počas uplynulých deviatich mesiacov pracovali na vlastných, tematicky originálnych vedeckých výskumoch a na dokazovaní hypotéz, […]

Continue Reading

Tvorivá dielňa Design thinking pre našich školských bádateľov

Dňa 30. januára sa v našej škole uskutočnilo ojedinelé pracovné stretnutie – tvorivá dielňa zameraná na Design thinking. Táto metóda sa dobre uplatní v situáciách, keď sa človek s dobrým nápadom a schopnosťami snaží pretaviť svoje myšlienky do praktického, použiteľného produktu prospešného pre komunitu, v ktorej žije. Aktivity sa zúčastnilo 15 žiakov z rôznych tried. […]

Continue Reading