Si .PAS? Školská súťaž v programovaní

Koncom januára prebehol už šiesty ročník našej školskej programátorskej súťaže s nezvyčajným názvom Si .PAS? Tento názov evokuje programovací jazyk Pascal, ktorý bol vyvinutý pre potreby výučby programovania a na jej výučbu sa aj roky používal. Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo 11 súťažiacich z druhého a tretieho ročníka. Ich úlohou bolo naprogramovať Geomexo – postrehovú hru […]

Continue Reading

ZENIT v programovaní: školské kolo súťaže

Dňa 16. 10. 2019 sa päť žiakov našej školy zúčastnilo prvého kola celoslovenskej súťaže ZENIT v programovaní. V školskom kole mali počas štvorhodinového bloku správne vyriešiť čo najviac z 12 súťažných úloh. Riešenie úlohy zahŕňalo funkčný program vytvorený v niektorom z vyšších programovacích jazykov, naši súťažiaci preferovali Python, Javu a C++. Žiaci našej školy dosiahli […]

Continue Reading

Najlepší programátori školskej súťaže

Vo štvrtok 7. februára sa uskutočnilo vyhodnotenie školskej súťaže v programovaní malých graficky orientovaných počítačových hier Si .PAS? Piateho ročníka našej súťaže sa dovedna zúčastnilo 18 súťažiacich z druháckych tried, každú triedu pritom reprezentovali aspoň štyria súťažiaci. Odbornú porotu tohto ročníka tvorili učiteľky informatiky Jana Pekárová a Ľudmila Martinčeková. Úlohou súťažiacich bolo naprogramovať obmenu hry […]

Continue Reading

Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní

Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní Dňa 21. 11. 2018 sa odohrali krajské kola súťaže ZENIT v programovaní. V 35. ročníku súťaže s akronymom pre „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ zameranej na programovanie, elektroniku a strojárstvo našu školu presvedčivo reprezentovali štyria žiaci – Maximilián Maliar (I. B), Filip Kučerák (III. B), Dominik Melkovič a Adam Struharňanský (IV. B). Naši […]

Continue Reading

ZENIT v programovaní

Aj v tomto školskom roku si zmerali svoju schopnosť premýšľať analyticky a zapísať svoje riešenie v programovacom jazyku tí najzdatnejší programátori našej školy. Školské kolo súťaže ZENIT v programovaní si našlo svojich „siedmich statočných“, šesť žiakov (IV. A, IV. B, III. B) súťažilo v kategórii A, v kategórii B jediný žiak z I. B. Výsledky […]

Continue Reading