SUDOKU: Liga žiakov a mládeže

Súťaž v riešení sudoku organizuje Centrum voľného času v Žiline a je určená pre žiakov škôl mesta Žilina. Z našej školy sa začiatkom školského roka prihlásili siedmi žiaci prvých ročníkov. Celkovo prebehlo 9 kôl, v každom mesiaci september – máj jedno kolo. V kategórii II súťažilo 42 žiakov, z toho naši žiaci obsadili: 1. miesto […]

Continue Reading

Matematický Náboj

Dňa 22. marca sa v bratislavskom UPC uskutočnila tímová súťaž družstiev v počítaní matematických príkladov Náboj. Takmer tisíc stredoškolákov si počas dvoch hodín zmeralo svoju schopnosť riešiť rôznorodé matematické úlohy. Pracovali v päťčlenných tímoch a veľakrát pri riešení príkladov spolupracovali. Keďže kalkulačky sa v tejto súťaži nesmú používať, výhodou bolo i rýchle počítanie a dobrá […]

Continue Reading

Krajské kolo Matematickej olympiády v kategórii A

Dňa 15. januára 2019 sa na súkromnom bilingválnom gymnáziu v Žiline konalo krajské kolo Matematickej olympiády kategórie A. Do krajského kola sa prebojovalo 20 žiakov, z ktorých ôsmi sa stali úspešnými riešiteľmi. Z našej školy postúpili štyria žiaci a získali toto umiestnenie: 4. miesto: Adam Struharňanský, IV. B (úspešný riešiteľ) 10. miesto: Dominik Melkovič, IV. […]

Continue Reading

Naši stratégovia úspešne zápolili v krajskej súťaži pIšQworky 2018

Naši stratégovia úspešne zápolili v krajskej súťaži pIšQworky 2018 Vo štvrtok 29. 11. 2018 sa na Obchodnej akadémii v Žiline uskutočnilo krajské kolo už 11. ročníka majstrovstiev škôl v piškvorkách – pIšQworky 2018. Historicky najväčšej študentskej súťaže v tejto taktickej hre v Českej Republike a na Slovensku sa v minulom roku zúčastnilo 33 000 študentov. Našu školu […]

Continue Reading

Matematická olympiáda, kategória A

Dňa 11. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo matematickej olympiády v kategórii A. Súťažné úlohy riešilo päť žiakov z III. B a štyria žiaci zo IV. B triedy. Do krajského kola postupujú štyria úspešní riešitelia (t. j. získali minimálne 10 bodov). Výsledky školského kola:1. miesto – Adam Struharňanský, IV. B (14 bodov)1. miesto – Filip Kučerák, III. […]

Continue Reading

Akadémia Trojstenu plná inšpirácie

Dňa 7. 12. 2018 sa dvadsaťčlenná skupina našich žiakov zúčastnila Akadémie Trojstenu konajúcej sa v priestoroch fakulty FMFI Univerzity Komenského. Každý z nich si mohol vypočuť tri zo šiestich prednášok so zameraním na matematiku, fyziku a informatiku. Prvý prednášajúci ukázal žiakom rôzne perspektívy riešenia úlohy týkajúcej sa extrémov, ktorej korene siahajú hlboko do histórie. Paralelne […]

Continue Reading