iBobor – online súťaž v informatike

Súťaž iBobor za 13 rokov svojej existencie na Slovensku zažil nejeden školák. Tento rok sa jej zúčastnilo rekordných 89 768 súťažiacich, ktorí súťažili v 8 súťažných kategóriách. Súťaž pokrýva širokú paletu úloh súvisiacich s algoritmickým myslením, logikou, ale i štruktúrami údajov a dôležitými informatickými témami ako kompresia, šifrovanie, sociálne otázky späté s technológiami. V našej […]

Continue Reading

Krajské kolo súťaže Prezentiáda

V česko-slovenskej súťaži prezentačných zručností Prezentiáda si môžu dvoj- alebo trojčlenné tímy žiakov základných a stredných škôl vybrať jednu z dvoch tém pre svoju prezentáciu. V stredoškolskej kategórii boli tento rok na výber témy Život nie je fér a Tá dnešná mládež. Úlohou súťažných tímov je pripraviť atraktívnu a obsahovo bohatú prezentáciu na vybranú tému. […]

Continue Reading

A1 1.0 Čo skrýva umelá inteligencia?

Úspešný absolvent nášho gymnázia a študent informatiky na Imperial College London Martin Piala ponúka záujemcom prezentáciu základných princípov umelej inteligencie. V dnešnej dobe je AI dosť horúce slovo, Martin uvedie stručný náhľad do sveta ‚inteligentných‘ algoritmov, ktoré vedia napr. hrať hry ako piškvorky alebo šach. Vo svojej prezentácii ukáže hlavné myšlienky týchto algoritmov spolu s […]

Continue Reading

Krajské kolo Olympiády v informatike

Olympiáda v informatike pozostáva z riešenia štyroch náročných problémov, v ktorých musia súťažiaci skombinovať svoje programátorské schopnosti a znalosti teoretickej informatiky, algoritmov a dátových štruktúr. Tejto vrcholovej informatickej súťaže sa zúčastnil jediný žiak našej školy. Adam Struharňanský zo IV. B sa riešením úloh domáceho kola kvalifikoval na postup do krajského kola súťaže. Zúčastnilo sa ho […]

Continue Reading

Najlepší programátori školskej súťaže

Vo štvrtok 7. februára sa uskutočnilo vyhodnotenie školskej súťaže v programovaní malých graficky orientovaných počítačových hier Si .PAS? Piateho ročníka našej súťaže sa dovedna zúčastnilo 18 súťažiacich z druháckych tried, každú triedu pritom reprezentovali aspoň štyria súťažiaci. Odbornú porotu tohto ročníka tvorili učiteľky informatiky Jana Pekárová a Ľudmila Martinčeková. Úlohou súťažiacich bolo naprogramovať obmenu hry […]

Continue Reading

Úspech na Európskej súťaži mladých vedcov

Filip Kučerák z III. B úspešne zavŕšil prácu na vlastnej aplikácii Trevo septembrovou účasťou na Európskej súťaži mladých vedcov EUCYS v Dubline. Projekt Trevo: stromy ako výsledok algoritmu simuluje rast rastlín pomocou genetického algoritmu použitého na viacero generácií pôvodnej rastliny. Náš študent získal na prestížnej súťaži, počas ktorej účastníci z 38 krajín prezentovali spolu 88 […]

Continue Reading

iBobor alebo informatika pre každého

Informatické súťaže, ktoré nie sú podmienené hlbokým vzťahom k matematike a programovaniu vo voľnom čase, by sme mohli zrátať na prstoch jednej ruky. Súťaž iBobor je jednou z nich, súťažou, ktorá dáva priestor každému žiakovi. Oblasti súťaže pokrývajú fakty z informatiky, algoritmizáciu a programovanie, využitie IKT v bežnom živote, porozumenie a spracovanie informácií, riešenie praktických […]

Continue Reading

Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní

Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní Dňa 21. 11. 2018 sa odohrali krajské kola súťaže ZENIT v programovaní. V 35. ročníku súťaže s akronymom pre „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ zameranej na programovanie, elektroniku a strojárstvo našu školu presvedčivo reprezentovali štyria žiaci – Maximilián Maliar (I. B), Filip Kučerák (III. B), Dominik Melkovič a Adam Struharňanský (IV. B). Naši […]

Continue Reading