Debatný klub GVOZA

Súťažná debata je súťažná vzdelávacia aktivita, kedy sa proti sebe postavia dve strany, reprezentujúce opačný názor na danú tézu a ich úlohou je presvedčiť rozhodcov, ktorá strana má pravdu. Nemôžu si však vybrať, ktorú stranu budú reprezentovať. Debatné tézy môžu byť napríklad: „Členstvo v odboroch by malo byť povinné vo veľkých podnikoch.“ „Prítomnosť NATO vo […]

Continue Reading