Plodná práca Debatného klubu GVOZA priniesla svoje ovocie

Debatný klub GVOZA odštartoval svoju prvú úplnú sezónu Slovenskej debatnej ligy 31. 1. – 1. 2. 2020 stredoslovenským regionálnym turnajom v Banskej Bystrici, a to mimoriadne úspešne. Nášmu trojčlennému zmiešanému tímu s Debatným klubom pri Gymnáziu Varšavská cesta 1, Žilina, s názvom „GVORZA1“, ktorého súčasťou boli prevažne naši debatéri Richard Tomka (II. C) a Alexandra […]

Continue Reading

Debatný klub GVOZA

Súťažná debata je súťažná vzdelávacia aktivita, kedy sa proti sebe postavia dve strany, reprezentujúce opačný názor na danú tézu a ich úlohou je presvedčiť rozhodcov, ktorá strana má pravdu. Nemôžu si však vybrať, ktorú stranu budú reprezentovať. Debatné tézy môžu byť napríklad: „Členstvo v odboroch by malo byť povinné vo veľkých podnikoch.“ „Prítomnosť NATO vo […]

Continue Reading