Župa ocenila najlepších stredoškolákov

Dňa 26. júna 2019 v Sobášnom paláci v Bytči sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie tridsiatich najlepších žiakov stredných škôl Žilinského kraja. Žiaci boli nominovaní školou za ich úspechy v škole, na súťažiach, na olympiádach či za organizáciu dobrovoľníckych aktivít. Z našej školy si ocenenie od županky Eriky Jurinovej prevzala žiačka IV. B triedy Mária Polačková. Majka bola […]

Continue Reading

Ocenenie ku Dňu učiteľov

Dňa 4. apríla 2019 sa v Dolnom Kubíne pri príležitosti Dňa učiteľov konalo slávnostné odovzdávanie ocenení pedagogickým zamestnancom. Jedným z ocenených bol aj náš kolega a učiteľ PaedDr. Ľ. Konrád, ktorý si prevzal ocenenie z rúk generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mária Schrenkela. Pánovi Konrádovi patrí naše poďakovanie za dlhoročnú obetavú […]

Continue Reading