Speakers‘ Corner: školské kolo súťaže

Dňa 22. 1. 2020 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo súťaže rečníckych prejavov v anglickom jazyku Speakers´ Corner. Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách: Juniors (14-15-roční), Intermediate (16-17-roční) a Seniors (18-19-roční). Dĺžka jednotlivých prejavov je v kategórii Juniors 3 minúty, Intermediate 4 minúty a Seniors 5 minút. V každej vekovej kategórii je dopredu daných 5 tém, […]

Continue Reading

Anglicky hovoriaci borci v akcii

V Olympiáde v anglickom jazyku našu školu tento školský rok reprezentovali dvaja žiaci: Maroš Synák z III. C a Samuel Černák z II. B. Maroš Synák vyhral svoju kategóriu v okresnom kole tejto súťaže, ktoré organizovalo Gymnázium v Bytči. Samuel Černák sa vo svojej skupine umiestnil na 4. mieste. Marošovi gratulujeme a držíme mu palce […]

Continue Reading

Best in English

Kto sa stal najlepším angličtinárom na škole? Dňa 29. 11. sa uskutočnila medzinárodná súťaž Best in English, ktorá každý rok oslovuje 20 000 študentov z 30 krajín na svete. Z našej školy sa do nej zapojilo 13 žiakov, ktorí absolvovali on-line test s 60-minútovým limitom. Test zahŕňa čítanie s porozumením, počúvanie, prácu so slovnou zásobou […]

Continue Reading

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 18. 11. 2019 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v troch kategóriách. V prvej kategórii – prvý a druhý ročník – súťažilo 28 študentov, v druhej – tretí a štvrtý ročník – 20 študentov, v kategórii anglofóni súťažili dve žiačky. Výhercovia: 1. kategória 2A: 1. miesto: Samuel Černák, II. B2. miesto: Filip Poljak, II. A 3. miesto: Alica Seidlová, […]

Continue Reading

Žilina MUN

Už po 8. rok sa v Žiline uskutočnilo medzinárodné modelové zasadnutie OSN, ktorého sa poprvýkrát oficiálne zúčastnila aj naša škola. Žilina Model United Nations Conference alebo skrátene ZAMUN ponúka príležitosť zdokonaliť sa v cudzích jazykoch a dostať sa do kontaktu s inými kultúrami. Organizátorom ZAMUN je Bilingválne gymnázium Tomáša Ružičku v Žiline. Študenti od 15 do 20 rokov sa na […]

Continue Reading

Our Trip to London

V nedeľu 10. februára sa 42 prvákov rozhodlo opustiť školu a Slovensko a prežiť týždeň so spolužiakmi v krajine, kde autá chodia po ľavej strane, priechody pre chodcov nemajú pásiky a namiesto prezidenta im vládne kráľovná. Áno, uhádli ste. Naše anglické dobrodružstvo sa práve začalo! Hneď na úvod nás čakala viac ako 24-hodinová cesta plná rozhovorov, […]

Continue Reading

Suverénny na Speaker´s Corner

Dňa 11. februára 2019 sa uskutočnilo celoštátne kolo v anglickej debate Speaker´s Corner. Aj v tomto, už 12.-tom ročníku súťaže prebiehajúcej v anglickom jazyku sa vyhodnocoval rečnícky prejav účastníkov na jednu z daných súťažných tém. Podľa informácií na stránke organizátora, Súkromného gymnázia v Žiline, bol výber tém v najvyššej vekovej kategórii Seniors (18 – 19-roční […]

Continue Reading

Výborní v angličtine

Anglický jazyk je najfrekventovanejším cudzím jazykom maturitnej skúšky na našej škole. Tí excelentní anglicky hovoriaci žiaci každoročne súťažia v Olympiáde v anglickom jazyku. Spomedzi žiakov našej školy, ktorí predviedli svoje schopnosti na tejto olympiáde, postúpili na okresné kolo Richard Boris Liščák z II. C (kategória B) a Adam Labát zo IV. B (kategória A). Obaja […]

Continue Reading