Dotazník: prezraďte svoje očakávania a predstavy o budúcnosti

V rámci Národného projektu „Prognózy vývoja na trhu práce v SR II“ realizuje spoločnosť Trexima, pod koordináciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zber údajov od študentov o ich očakávaniach a preferenciách v budúcnosti.

Dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu pri realizácii zberu údajov a o posunutie uvedenej informácie aj Vašim študentom. Zber je realizovaný jednoduchou anonymnou formou na www.trexima.sk/studenti, kde je študentom k dispozícií dotazník, ktorý je potrebné vyplniť a odoslať najneskôr do 21. decembra 2018.

Tieto informácie budú použité na skvalitnenie informačných zdrojov vstupujúcich do prognóz budúcej ponuky na trhu práce, pri determinácii budúcich disparít na trhu práce a predovšetkým pri hodnotení uplatnenia absolventov jednotlivých odborov vzdelania. Informácie o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl a prognózy vývoja na trhu práce budú súčasťou aj pripravovanej webovej stránky www.trendyprace.sk, ktorá bude sprístupnená verejnosti začiatkom roka 2019.