Termíny národných porovnávacích skúšok

Výchovná poradkyňa informuje o aktuálnych termínoch SCIO testov - národných porovnávacích skúšok:

  • 8. 12. 2018
  • 1. 2. 2019
  • 9. 3. 2019
  • 30. 3. 2019
  • 1. 5. 2019
  • 25. 5. 2019

Uzávierky prihlášok a miesto konania nájdu záujemcovia na www.scio.sk. Stránka obsahuje aj ukážky testov rôznych typov.