Dejepisná súťaž k storočnici vzniku Československej republiky

Dňa 26. 10. 2018 sa naši žiaci zúčastnili dejepisnej súťaže k 100. výročiu Martinskej deklarácie, ktorá sa konala pod záštitou predsedníčky ŽSK. Súťaž bola realizovaná formou písomného vedomostného testu z historických udalostí súvisiacich so vznikom Československej republiky. Naše družstvo v zložení Tomáš Zicho a Filip Kontšek sa v konkurencii veľkého počtu stredných škôl Žilinského kraja umiestnilo na peknom 4. mieste.
Chlapcom srdečne blahoželáme a sme radi, že sa aj týmto spôsobom mohla naša škola pripojiť k oslavám významnej udalosti našich dejín.