Oznam voľnom pracovnom mieste

Riaditeľka školy oznamuje, že Gymnázium, Veľká okružná 22 v Žiline prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu upratovač/ka.
Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne ukončené základné vzdelanie.

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • dôslednosť,
 • zodpovednosť, svedomitý a iniciatívny prístup k práci,
 • komunikačné a organizačné schopnosti,

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Náplň práce:

 • upratovanie priestorov školy a priľahlých častí.

Pracovné podmienky:

 • Pracovná doba: 12,00 - 20,00 hod
 • Trvalý pracovný pomer.


Nástupný plat: 515,00 € BRUTTO.
Nástup: 1. 6. 2018.
Bližšie informácie v čase od 8,00 - 11,00 hod. na t.č. 041/ 5620288.