Triedy a triedni učitelia

trieda triedny učiteľ zastupujúci triedny učiteľ kmeňová
učebňa
I.A Mgr. Martina Čižmáriková Mgr. Mária Saková 36
I.B Mgr. Jana Machynová Mgr. Danka Štalmašková 57
I.C RNDr. Martina Knutelská, PhD. Mgr. Ľudmila Martinčeková 58
I.D Mgr. Katarína Pupiková Mgr. Miriam Pokorná 59
II.A PhDr. Iveta Lieskovská Mgr. Martina Mičiaková 36
II.B Mgr. Ivana Ádámová Mgr. Anna Trenčanová 57
II.C PaedDr. Dagmar Valušiaková PaedDr. Renáta Saganová 58
II.D Mgr. Janka Priadková Mgr. Veronika Chrenšťová 59
III.A Mgr. Janka Liachovická Mgr. Peter Balko 35
III.B Mgr. Monika Milová PaedDr. Ľubomír Konrád 24
III.C Mgr. Gabriela Sklenárová Ing. Andrea Mojžišová 31
III.D Mgr. Janka Medovarská Mgr. Darina Klimašovská 32
III.E PaedDr. Jana Pekárová, PhD. Mgr. Róbert Nemček 27
IV.A PaedDr. Denisa Zerola, PhD. Mgr. Magdaléna Kotrbancová 56
IV.B Mgr. Silvia Ftorková Mgr. Miroslava Obročníková 37
IV.C Mgr. Jela Zuzíková Mgr. Mária Sadloňová 58
IV.D Mgr. Bibiána Plešivčáková PhDr. Soňa Gábrišová 57
IV.E PhDr. Jana Samolová Mgr. Viera Pavlovská 73