Triedy a triedni učitelia

trieda triedny učiteľ zastupujúci triedny učiteľ kmeňová
učebňa
I.A PhDr. Iveta Lieskovská Mgr. Katarína Pupiková 36
I.B Mgr. Zuzana Ihnatišinová PaedDr. Ľubomír Konrád 57
I.C PaedDr. Dagmar Valušiaková PaedDr. Renáta Saganová 58
I.D Mgr. Janka Priadková Mgr. Mária Saková 59
II.A Mgr. Janka Liachovická Mgr. Peter Balko 35
II.B Mgr. Monika Milová Mgr. Jana Machynová 24
II.C Mgr. Gabriela Sklenárová RNDr. Martina Knutelská, PhD. 31
II.D Mgr. Janka Medovarská Mgr. Darina Klimašovská 32
II.E PaedDr. Jana Pekárová, PhD. Mgr. Martina Čižmáriková 27
III.A PaedDr. Denisa Zerola, PhD. Mgr. Ľudmila Martinčeková 56
III.B Mgr. Silvia Ftorková Mgr. Miroslava Obročníková 37
III.C Mgr. Jela Zuzíková RNDr. Bibiána Holíková 58
III.D Mgr. Bibiána Plešivčáková PhDr. Soňa Gábrišová 57
III.E PhDr. Jana Samolová Mgr. Viera Pavlovská 73
IV.A PhDr. Kamila Petrovajová Mgr. Miriam Pokorná 82
IV.B Mgr. Ivana Ádámová Mgr. Mária Sadloňová 63
IV.C Mgr. Martina Mičiaková Mgr. Magdaléna Kotrbancová 52
IV.D Mgr. Danka Štalmašková Mgr. Katarína Šefferová 53
IV.E Mgr. Róbert Nemček Mgr. Anna Trenčanová 56