Školská súťaž v programovaní Si.PAS?

V stredu 24. januára sa na učebni 78 uskutočnil štvrtý ročník školskej programátorskej súťaže Si.PAS? Súťaž vznikla s cieľom rozvíjať záujem žiakov o programovanie a identifikovať talenty v tejto oblasti na našej škole.
Štvrtého ročníka súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov, dvaja súťažili v kategórii Nováčik, deviati v kategórii Expert, keďže už programujú viac ako jeden rok. Mali preukázať svoju znalosť v práci s grafickou plochou, s tvorbou algoritmu pri riešení neznámeho problému, s prácou s premennými a reakciou na udalosti. Súťaže sa zúčastnili žiaci II.B, II.C, III.A a najviac žiakov bolo z III.B triedy.
V kategórii Nováčik sa stal víťazom Lukáš Málik z II.B triedy.
V kategórii Expert sa stal víťazom Filip Kučerák z II.B triedy, s malým náskokom pred Adamom Struharňanským z III.B triedy.

Ukážky víťazných prác:

Týmto ďakujem všetkým zúčastneným za ich záujem o informatiku a programovanie.
Viac informácií o informaticky orientovaných akciách pravidelne zverejňujeme vo facebookovej skupine Informatika GVOZA.
(JP)