Sen o živote

Gratulujeme našej žiačke Teone Mtibelašvili (I.A) k úspechu v súťaži Sen o živote. Olympiáda ľudskosti - podpora úcty k človeku, kde nenávisť, ponižovanie a výsmech nemajú miesto, ktorú vyhlásila Rada mládeže Žilinského kraja. Spomedzi 17 prác v kategórii Výtvarná tvorba sa jej práca Spolupatričnosť umiestnila na 3. mieste.