Prezentiáda

V česko-slovenskej súťaži Prezentiáda medzi sebou zápolia dvoj- a trojčlenné tímy zo stredných škôl a snažia sa ukázať, že práve ich vlastné spracovanie témy vo forme prezentácie najlepšie vystihuje aktuálnu tému súťaže. Tento rok si stredoškoláci mohli zvoliť jednu z týchto tém: Droga dnešnej doby a Čo nám doma nepovedali.
V nominačnom kole, ktoré prebieha on-line, majú členovia tímu vypracovať spoločnú prezentáciu na vybranú tému. Odborná porota hodnotí technické spracovanie, vizuálnu atraktívnosť a nápaditosť prezentácie a vyberie zhruba desiatku tímov postupujúcich do krajského kola. Slovensko malo tento rok dve krajské kolá - v Banskej Bystrici a Bratislave. Našu školu reprezentoval tím Elimar, Eliška Luptáková a Marek Skupeň z I.D.
Marek a Eliška so svojou nápaditou prezentáciou vyhrali 9. apríla tretie miesto v krajskom kole v Banskej Bystrici. Súťažilo dovedna 10 tímov. Popri grafickom spracovaní témy porota vysoko ocenila aj schopnosť improvizácie a spolupráce v kritických okamihoch prezentácie.
Marekovi a Eliške ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Tešíme sa na budúcoročné talenty v oblasti prezentovania.
JP