POZVÁNKY


XXIV. REPEZENTAČNÝ PLES ŠKOLY

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina
v utorok 13. februára, 11:30 – 15:30hod.

Pripravujeme pre Vás:

  • informačné vstupy (o 12:00, o 13:30, o 14:45 hod.)
  • informácie o otváraných triedach v šk. r. 2018/2019,
  • informácie o štúdiu, učebné plány,
  • požiadavky na prijímacie pohovory,
  • testy z prijímacích skúšok z minulého roka,
  • prehliadku priestorov školy,
  • prezentácie vyučovacích predmetov,
  • žiacke prezentácie,
  • ďalšie zaujímavosti (www.gvoza.sk).

Tešíme sa na stretnutie.