Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2017

Dňa 22.11. 2017 sa uskutočnila v GVOZA Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2017.
Zodpovední pedagógovia:
Mgr. Ľubica Hybenová (A kategória, 3.-4.ročník), Mgr. Janka Medovarská (B kategória, 1.-2.ročník)
V kategórii A bojovalo o prvenstvo 11 tretiakov a štvrtákov. Konečné umiestnenie súťažiacich je nasledovné:
1. Piliarová, Tatiana, III.E
2. Kadaš, Daniel, IV.B
3. Molnárová, Viktória, III.B
V kategórii B reprezentovali triedy 9 súťažiaci. Konečné umiestnenie žiakov je nasledovné:
1. Ondrušová, Alexandra, I.C
2. Jedinák, Boris, II.B
3. Šventová, Miriam, II.B
Víťazom aj všetkým účastníkom olympiády úprimne blahoželáme.
Žiačky Tatiana Piliarová a Alexandra Ondrušová sa zúčastnia krajského kola olympiády. Veríme, že budú úspešne reprezentovať naše gymnázium.