Olympiáda v ruskom jazyku

Školské kolo
Dňa 30. 11. 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Do súťaže sa zapojilo 10 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách, B1 a B2.
Výsledky:
Kategória B1
1. miesto: Kristína GLONČÁKOVÁ (I.D)
2. miesto: Eliška LUPTÁKOVÁ (I.D)
3. miesto: Jakub STRÁŇAVA (I.A )
Kategória B2
1. miesto: Patrik CÍBA (III.D)
2. miesto: Tomáš ZICHO (III.D)
3. miesto: Kasim JANČI (IV.B)
Víťazom gratulujeme!