Prvenstvo v odbore Teória umenia a kultúry

V tomto školskom roku našu školu v súťažnej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti reprezentovala jediná práca. Tatiana Piliarová z III. E detailne spracovala informácie o živote a literárnej tvorbe Anne, Charlotte a Emily Brontëovej. V praktickej časti práce skúmala, čo o týchto autorkách vedia maturanti našej školy. Vypracovala návrh a akčný plán pre učiteľov, ktorým by chcela napomôcť zvýšeniu povedomia o týchto anglických autorkách.
So svojou súťažnou prácou a vynikajúcou prezentáciou získala na okresnom kole súťaže SOČ na Gymnáziu Hlinská prvé miesto v odbore Teória umenia a kultúry.
Táni blahoželáme a želáme veľa elánu do ďalšieho objavovania literárneho sveta.
Ďalším záujemcom o túto súťaž odporúčame školskú stránku s bohatým archívom plným súťažných prác z minulých rokov: https: //www.gvoza.sk/soc/archiv.html
JP
Táňa našu školu výborne reprezentovala aj na krajskom kole súťaže SOČ, ktorá sa konala 5. apríla v SPŠ v Kysuckom Novom Meste.