Program I. a II. ročníka počas ÚFIČ MS

pondelok 21.5 utorok 22.5 streda 23.5 štvrtok 24.5
I.A koncert riaditeľské voľno kurz letných športov kurz letných športov
I.B koncert riaditeľské voľno kurz letných športov kurz letných športov
I.C koncert riaditeľské voľno kurz letných športov kurz letných športov
I.D koncert riaditeľské voľno kurz letných športov kurz letných športov
II.A koncert riaditeľské voľno kurz letných športov kurz letných športov
II.B koncert riaditeľské voľno kurz letných športov kurz letných športov
II.C koncert riaditeľské voľno kurz letných športov kurz letných športov
II.D koncert riaditeľské voľno kurz letných športov kurz letných športov
II.E koncert riaditeľské voľno kurz letných športov kurz letných športov

21.5.2018 (pondelok)
Výchovný koncert - Cesta k muzikálu
miesto konania: Mestský úrad
čas: 9:00 - 10:00
zraz žiakov: 8:45 hod. pred Mestským úradom
vedúci kultúrneho podujatia: Mgr. M. Barillová

23.5.2018 (streda)
Kurz letných športov - I. ročník
vedúci kurzu: Mgr. B. Plešivčáková
zraz: 8:30 - Budatínsky park

Kurz letných športov II. ročník
1. skupina: II.A, II.B, II.C, II.D - žiaci, ktorí sa neprihlásili do lanového parku
vedúci kurzu: Mgr. R. Nemček
zraz: 8:30, detské ihrisko Lesopark Chrasť, Žilina
činnosť: turistika, čistenie parku

2. skupina: II.A, II.B, II.C, II.D, II.E - žiaci prihlásení do lanového parku
pedagogický dozor: Mgr. Nemček
zraz žiakov:
II.A - 8:15 hod., detské ihrisko Lesopark Chrasť, Žilina
II.B - 8:15 hod., detské ihrisko Lesopark Chrasť, Žilina
II.C - 10:00 hod., detské ihrisko Lesopark Chrasť, Žilina
II.D - 11:30 hod., detské ihrisko Lesopark Chrasť, Žilina
II.E - 11:30 hod., detské ihrisko Lesopark Chrasť, Žilina

24.5.2018 (štvrtok)
Kurz letných športov - I.ročník
vedúci kurzu: Mgr. Nemček
zraz: 8:00 - parkovisko METRO (Solinky)
trasa: Žilina - Lietavský hrad - Žilina
pedagogický dozor:
I.A - Mgr. Pupiková
I.B - Mgr. Ihnatišinová
I.C - PaedDr. Valušiaková
I.D - RNDr. Knutelská

Kurz letných športov II. ročník
vedúci kurzu: Mgr. Plešivčáková
zraz: 8:30 - Budatínsky park