Krajské kolo Fyzikálnej olympiády v kategórii A

Víťaz celoštátneho kola 59.ročníka Fyzikálnej olympiády je z Veľkej okružnej!!!
V dňoch 12.4. – 15.4.2018 sa v Košiciach konalo celoštátne kolo 59. ročníka Fyzikálnej olympiády v kategórii A. Na súťaži sa zúčastnili aj dvaja žiaci našej školy – Šimon Pajger zo IV.B a Mária Polačková z III.D. Účastníci celoštátneho kola museli počas dvoch súťažných dní vyriešiť najskôr 4 teoretické úlohy z mechaniky, elektrostatiky, optiky a jadrovej fyziky a potom veľmi zaujímavú experimentálnu úlohu, v ktorej simulovali dopad meteoroidu na povrch Zeme. K našej veľkej radosti si naši zástupcovia počínali vynikajúco. Obaja sa zaradili medzi víťazov celoštátneho kola – absolútnym víťazom sa stal Šimon Pajger, ktorý navyše získal aj špeciálnu cenu za najlepšie riešenie teoretických úloh. Mária Polačková obsadila skvelé 10.miesto.
Šimon bude koncom mája reprezentovať Slovensko aj našu školu na Európskej fyzikálnej olympiáde v Moskve. Okrem toho sa Šimon aj Mária kvalifikovali na výberové sústredenie na Medzinárodnú fyzikálnu olympiádu, ktorá sa bude konať v poslednej dekáde júla 2018 v portugalskom Lisabone. Budeme im držať palce a prajeme veľa úspechov! (LK)

V utorok 6.februára 2018 sa na pôde GVO uskutočnilo krajské kolo 59. ročníka Fyzikálnej olympiády v najvyššej kategórii A. Účastníci krajského kola si museli počas 4 hodín poradiť so 4 náročnými teoretickými úlohami z oblasti mechaniky, elektriny, kmitania a optiky. K našej veľkej radosti sa medzi víťazmi krajského kola FO umiestnili aj žiaci GVO – víťazom sa stal Šimon Pajger. Celkovo boli medzi úspešnými riešiteľmi krajského kola dvaja žiaci našej školy:

1. miesto: Šimon Pajger (IV.B)
3. miesto: Mária Polačková (III.B)

Úspešní riešitelia postupujú do celoštátneho kola FO, ktoré sa uskutoční v prvej polovici apríla 2018 v Košiciach. Všetkým účastníkom blahoželáme k výsledkom dosiahnutým na krajskom kole a postupujúcim držíme palce v ďalšom účinkovaní vo Fyzikálnej olympiáde. (LK)