Medaila z Európskej fyzikálnej olympiády

V dňoch 28.5. – 1.6.2018 sa za účasti 115 súťažiacich z 23 európskych krajín konala v Moskve Európska fyzikálna olympiáda (EuPhO). Zastúpenie na nej mala aj Slovenská republika, ktorá vyslala výpravu pozostávajúcu z piatich žiakov a vedúceho družstva. Členom slovenskej výpravy bol aj náš úspešný žiak Šimon Pajger. Súťažiaci riešili počas olympiády tri náročné teoretické úlohy a jednu úlohu experimentálnu. Po opravách a moderáciách riešení sa spomedzi našich reprezentantov umiestnil najlepšie práve Šimon, ktorý získal bronzovú medailu!
Viac informácií o súťaži nájdete na adrese:
https://mipt.ru/english/news/european_physics_olympiad_announces_results_for_2018

Fotografie