OSLAVA DŇA UČITEĽOV V DOLNOM KUBÍNE

V Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne sa dňa 10. apríla 2018 uskutočnilo podujatie pod záštitou pani ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej. Z rúk pani ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej a prednostu okresného úradu pána Michala Lavríka si prevzalo ocenenie a poďakovanie za mimoriadnu prácu a aktivity spojené s výchovou a vzdelávaním 20 pedagógov a odborných zamestnancov zo Žilinského kraja.
Medzi ocenených pedagógov patrila aj pani Mgr. Mária Sadloňová.
Pani Sadloňová sa takmer celý svoj profesionálny život venuje práci s talentovanou mládežou, doteraz vychovala veľa žiakov, ktorí reprezentovali školu na mnohých krajských, celoštátnych aj medzinárodných kolách matematických súťaží a olympiád. Tí najlepší z nich vynikajúco reprezentovali Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni.
Mgr. Sadloňová vykonáva svoju prácu zodpovedne a s profesionálnym prístupom. Je vzácnym typom učiteľa, ktorý má svoj predmet skutočne rád a vyučuje ho s veľkou láskou a zanietením. Jej povolanie sa jej stalo poslaním.