Chemická olympiáda

Dňa 5.4.2018 sa v priestoroch Gymnázia Š. Moyzesa v Ružomberku uskutočnilo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie B, pre žiakov II. ročníka gymnázií. Náš žiak Martin Cvacho (II.B) sa umiestnil na druhom mieste a Lukáš Málik (II.B) bol úspešným riešiteľom.