AMAVET 2017

Týždeň vedy a techniky je sympóziom rôznych podujatí s cieľom spopularizovať vedu a inovatívne technické projekty. Jednou z jeho akcií je už tradične Festival vedy a techniky. Táto akcia je vyvrcholením krajských festivalov a tvorí ju súťažná prehliadka študentských a žiackych vedeckých projektov z celého Slovenska. Tento rok prebiehal Festival vedy a techniky v bratislavskej Inchebe a jeho návštevníci si mohli pozrieť 74 súťažných projektov z jedenástich vedných disciplín z celého Slovenska. V kategórii Informatika našu školu reprezentoval Filip Kučerák z II. B. V tejto kategórii súťažilo spolu 12 výnimočných projektov zahŕňajúcich projekty umelej inteligencie, rôzne softvérové riešenia, návrhy robotov a podobne.
Súťažiaci počas dvoch súťažných dní prezentovali výsledky svojej vedeckej práce formou posterovej prezentácie, konzultovali svoje riešenia s odborníkmi z hodnotiacich komisií, odpovedali na množstvo otázok v slovenčine i angličtine.
Filipov súťažný projekt sa bližšie venuje vývoju modelov rastlín pomocou genetického algoritmu. Filip navrhol a naprogramoval aplikáciu, v ktorej môže používateľ pozorovať evolúciu stromov, zasahovať do nej zmenou nastavení, vyberať najlepšie prípady a porovnávať rôzne výtvory tejto počítačovej evolúcie. Algoritmus zahrnutý v simulácii často používateľa prekvapí nečakanými výsledkami, čo sa napokon deje aj v prírode.
Aplikácia Trevo a jej výborne pripravená prezentácia priniesla Filipovi víťazstvo. Stal sa jedným z trojice víťazov Ceny ministra školstva, vedy a výskumu, ktorí postupujú na medzinárodnú súťaž Európskej únie pre mladých vedcov (EUCYS) v Dubline.
Ďakujem všetkým, ktorí svojou troškou prispeli k Filipovej príprave na súťaž.
JP