Akcie v apríli 2019

  • 3. 4. 2019 – POST Bellum – dejepisný workshop
  • 8. 4. a 9. 4. 2019 – Akadémia – školské divadelné predstavenie Ja som Holden
  • 8. 4. 2019 od 15:30 – triedne schôdze Rady rodičov
  • 12. 4. 2019 – GVOBOJ – matematická súťaž pre základné školy
  • 15. 4. 2019 – Pedagogická rada
  • 16. 4. 2019 – exkurzia Osvienčim
  • 17. 4. 2019 – EKO GO – environmentálna akcia
  • súťaž Mladý Slovák – termín bude upresnený