Akcie vo februári 2019

  • 4. 2. 2019 – Hviezdoslavov Kubín
  • 5. 2. 2019 – súťaž Speaker’s Corner
  • 11. 2. 2019 – Deň otvorených dverí
  • exkurzia Londýn – Stonehenge – Bath pre žiakov prvého ročníka
  • krajské kolo Fyzikálnej olympiády na Gymnáziu, Veľká okružná 22, Žilina
  • 27. 2. 2019 – školské kolo súťaže SOČ