Záujmové vzdelávanie

V tomto školskom roku sa žiaci našej školy môžu popri vyučovaní zapojiť do takýchto aktivít:

Krúžky

názov krúžku vedúci
DRAMATICKÝ KRÚŽOK (DRAz) Mgr. Ľ. Martinčeková
Nácvik divadelného predstavenia školskej akadémie. Členstvo v súbore Divadlo mladých pri GVOZA, ktorý má za sebou úspešnú účasť v celoslovenských prehliadkach divadiel. Medzi jeho najväčšie úspechy patrí cena za herecký výkon na festivale FEDIM Tisovec v roku 2014, tretie miesto na celoslovenskej prehliadke Dospelí hrajú deťom v Rimavskej Sobote v roku 2016 a zlaté pásmo na festivale Dividlo v Bytči v roku 2017.
MATEMATICKÝ KRÚŽOK (MATz) Mgr. Silvia Ftorková
Krúžok je určený pre žiakov III.B a IV.B triedy.
Hlavolamy, logické hádanky, zaujímavé a netradičné úlohy, príprava žiakov na súťaže, rozšírenie integrálneho počtu, diferenciálne rovnice.
PROGRAMOVANIE (PROz) PaedDr. Jana PEKÁROVÁ, PhD.
Programátori sú žiadaní! A programovanie je populárnou a vyhľadávanou zručnosťou vo veľkom množstve firiem na Slovensku i v zahraničí.
Krúžok programovania ponúkame pre tých, ktorí

  • chcú poznať náročnejšie a pokročilejšie programátorské techniky (úroveň A = Advanced), využiť ich pri tvorbe vlastných počítačových hier a užitočných aplikácií. Stretneme sa aj so zložitejšími údajovými typmi (súbor, strom, zoznam…), zaujímavými problémami (plnenie batoha, obchodný cestujúci či pažravosť) a robotikou.
  • chcú zlepšiť svoje schopnosti programovania budované na hodinách informatiky a preriešiť si dôkladnejšie príklady z vyučovania (úroveň B = Beginner). Postupne si precvičíme prácu s rôznymi komponentami, premennými, cykly for a repeat until, správny zápis podmienky.
VOLEJBALOVÝ KRÚŽOK (VLJz) Mgr. R. Nemček
Volejbal ako jeden z najmasovejších kolektívnych športov je výborným prostriedkom na rozvoj ako pohybových schopností, obratnosti, koordinácie, tak aj na upevňovanie vôľových a morálnych vlastností a etických zásad slušného správania a spolupráce. Cieľom volejbalového krúžku je rozvoj práve takýchto vlastností a schopností. Okrem toho sa žiaci zblížia s pravidlami volejbalu, prípadne navštívia stretnutie ligového zápasu.